WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Honor 10 128GB
Black / Blue
179.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
194.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 16.167 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 8.083 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Huawei Honor 10 is a high-performance, frameless smartphone. The device received unusual gradient colors that look spectacular in the light. The presentation of the gadget took place in April 2018. When creating Huawei Honor 10, the main emphasis was placed on a spectacular design. The case of the device consists of two glass panels connected by a strong metal frame. The sleek shapes are complemented by a glossy surface, which makes the smartphone stylish and sparkling. Particularly impressive are the gradient colors, iridescent with bright colors.

In Honor 10 is a large and elongated 5.84-inch screen with an aspect ratio of 19: 9. The resolution of this IPS-matrix is ​​2280 by 1080 pixels. The corners of the display are rounded. FullView format allows you to comfortably play and view videos. Above the screen is covered with a special 2.5D glass for best protection. It should be noted very wide viewing angles, and under the slopes of the image almost does not tarnish. The color scheme is initially set up in an optimal way, but if you wish, you can independently adjust the shades. The quality of the picture itself is not satisfactory. There is excellent detail, and the contrast level is very high.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: