WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


iPhone 11 Pro Max Dual 64GB 
Space Gray / Silver / Gold / Midnight Green

610.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
675.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 56.250 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 28.125 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

iPhone 11 Pro Max Dual 256GB
Space Gray / Silver / Gold / Midnight Green

685.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
755.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 62.916 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 31.458 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

iPhone 11 Pro Max Dual 512GB
Space Gray / Silver / Gold / Midnight Green

769.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
835.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 69.583 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 34.791 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

The revolutionary system of three cameras - much more features and constant ease of use. Unprecedented increase in battery life. And an amazing processor with advanced support for machine learning technologies, which opens up great new perspectives for the iPhone. Introducing the iPhone 11 Pro Max. He is worthy of his name. Two sizes. Four colors. Housing made of glass and stainless steel. Thanks to the coordinated work of the three cameras in your portraits, even more depth and content. In iOS 13, the “Light Key - B & W” effect has appeared. Now you can shoot black and white portraits of a professional level.

The iPhone 11 Pro Max captures superb videos - smooth, realistic, and superbly detailed. The powerful potential of the processor allows you to get 4K video at 60 frames / s, an extended dynamic range and cinematic stabilization. And new editing tools and the ability to expand the image area four times will help in the implementation of your ideas. If the frame does not fit everything you need, just zoom in. When shooting with a new ultra-wide-angle camera, the image area increases four times. This can be compared to as if you had gone far back. Now, mountain peaks, high spiers, and endless horizons will fall into the frame.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: