WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


iPhone 11 64GB
Black / Green / Yellow / Purple / Red / White

384.900 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
415.900 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 34.658 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 17.329 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

iPhone 11 128GB
Black / Green / Yellow / Purple / Red / White

419.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
460.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 38.333 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 19.166 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

iPhone 11 256GB
Black / Green / Yellow / Purple / Red / White

449.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
495.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 41.250 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 20.625 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

The new system of two cameras will not leave any of your friends behind the scenes.12MP wide-angle camera Each pixel of the new wide-angle sensor supports Focus Pixels technology, so in low light the lens automatically focuses up to three times faster. Ultra-wide 12MP camera With it, the image area is four times larger. Therefore, landscapes, interesting buildings, groups of people, spacious interiors and moving objects can now be removed even better.

Shoot the highest quality video. And edit it. All iPhone 11 cameras can shoot incredibly sharp 4K video at 60 frames / s. With an ultra-wide-angle camera lens, the image area is four times larger. Therefore, the camera is great for shooting scenes with movement - for example, how your dog chases the ball. And if, say, you record a child’s performance at a concert and zoom in on the image, the sound comes closer too. In addition, editing videos is now as easy as taking photos.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: