WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00

iPhone 6  32GB
Space grey / Silver / Gold

149.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
169.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 14.083 AMD  24 ԱՄԻՍ – 7.042 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Smartphone Apple iPhone 6 with a diagonal of 4.7 inches became not just more. He became better in all respects. More, but much thinner (6.9 mm against 7.6 mm for iPhone 5s). More powerful, but at the same time extremely economical.

Its smooth metal surface smoothly passes into the glass, from which the most advanced Retina HD display is created. iPhone 6 is a new generation of iPhone, improved in all senses.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: