WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


iPhone 7  Plus  32GB
Black / Jet Black / Silver / Gold / Rose Gold
239.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
 262.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 21.833 AMD  
24 ԱՄԻՍ – 10.917 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

iPhone 7  Plus  128GB
Black / Jet Black / Silver / Gold / Rose Gold
269.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
 295.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 24.583 AMD  
24 ԱՄԻՍ – 12.292 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

iPhone 7 Plus, like its predecessors, has become a slightly larger modification of the new smartphone from Apple. The model came in an updated design that retained all the features, but the Home button is now touch-sensitive, and the 3.5 mm connector is missing completely, and those who have been waiting for a completely black iPhone have finally gotten what they wanted.

The main feature of the "Plus" version was a dual camera with one tele-zoom and one wide-angle lens, which will give a beautiful bokeh on the pictures and a quality increase without loss of quality. The resolution of the front camera is 7 MP.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: