WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


iPhone 8 Plus 64GB
Space grey / Silver / Gold
329.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
361.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 30.083 AMD  
24 ԱՄԻՍ – 15.042 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

iPhone 8 Plus 128GB
Space grey / Silver / Gold
349.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
383.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 31.917 AMD  
24 ԱՄԻՍ – 15.958 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

iPhone 8 Plus 256GB
Space grey / Silver / Gold
369.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
405.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 33.750 AMD  
24 ԱՄԻՍ – 16.875 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

iPhone 8 Plus is a real giant in comparison with modern smartphones of competitors, despite the fact that the diagonal of its screen is far from the record. It is equipped with a 5.5-inch display panel, like its predecessor. The design of the Plus has undergone similar changes, as well as the normal model.

The height of 8 Plus is 15.8 cm, width 7.8 cm, and thickness 0.75 mm. Consequently, it is a little bit taller and thicker, but a bit narrower than its predecessor. Accessories, of course, fit without problems, except for covers that have a cutout for the company logo on the back of the case.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: