WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


iPhone SE 2020 64GB
Black /  Red / White

242.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
261.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 21.750 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 10.875 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

iPhone SE 2020 128GB
Black /  Red / White

275.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
301
.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 25.083
 AMD  
24 ԱՄԻՍ – 12.541 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

iPhone SE 2020 256GB
Black /  Red / White

328.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
355.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 29.583
 AMD  
24 ԱՄԻՍ – 14.792 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Classic compact design, the most powerful iPhone processor and many other advantages. iPhone SE is designed to be your perfect smartphone. The iPhone SE Pro hides the power of the iPhone SE. A13 Bionic is the fastest iPhone processor, so applications, games and augmented reality work incredibly smoothly. Advanced cameras and the A13 Bionic processor work together to give you beautiful shots with an artistically blurred background, including selfies.

Depth Function. With the help of a convenient slider, you can change the degree of blurring the background both during shooting and after it. Choose from six studio-level effects and adjust its intensity. It will be a magnificent portrait. The new generation Smart HDR function detects a person’s face when it is in the frame, and intelligently adjusts the lighting so that its features and skin color look more natural. Light and dark areas in the background work better, so your photos look just fine. In every detail.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: