WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00iPhone X 64GB
Space grey / Silver
359.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
394
.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 32.833 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 16.417 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

iPhone X 256GB
Space grey / Silver
389.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
427.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 35.583 AMD  
24 ԱՄԻՍ – 17.792 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

The iPhone X has a fully glass body, both rear and front. If you are worried that the glass can be broken, then Apple is convinced that this is almost impossible, since no strong phone has ever seen such a strong glass. The screen of the iPhone X occupies almost the entire front of the smartphone. Almost - because at the top of the display there is a small strip of sensors.

The functions it performed moved to other controls. So, to open the home screen, you need to draw a finger from the bottom edge up. The only problem is that in the previous models the Control Center is called, so this can cause some inconvenience until users get used to it. However, to cause Siri, you need to lock the side lock button.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: