WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


iPhone Xr 64GB
Space grey / Silver / Yellow / Blue / Coral / Red
324.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
354.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 29.500 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 14.750 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

iPhone Xr 128GB
Space grey / Silver / Yellow / Blue / Coral / Red
359.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
405.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 33.750 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 16.875 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

iPhone Xr 256GB
Space grey / Silver / Yellow / Blue / Coral / Red
405.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
445.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 37.083 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 18.541 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

iPhone XR is made in an aluminum case with a degree of protection IP67 shell. For comparison, XS and XS Max are characterized by a degree of protection IP68. The display in XR is also simpler: instead of the OLED panel, the IPS matrix is used, its diagonal and resolution are 6.1 inches and 1792 x 828 pixels (the pixel density is 326 per inch). Apple calls this screen Liquid Retina. Despite the fact that the XR is actually a replacement for the iPhone 8, it does not have a historic Home button under the screen - the display occupies almost the entire area of the front panel.

The iPhone XR has become not only the cheapest Apple smartphone of the new generation, but also the most “colorful”: it will be offered in white, black, blue, coral and yellow. And, of course, there will still be Product Red.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: