WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


iWatch S5  40mm
Space Black / Silver / Gold 
229.500 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
249.500 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 20.791 AMD  
24 ԱՄԻՍ – 10.412 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

iWatch S5  44mm
Space Black / Silver / Gold 
239.500 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
259.500 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 21.625 AMD  
24 ԱՄԻՍ – 10.812 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

The Apple Watch Series 3 and Series 5 are waterproof to a depth of 50 meters according to ISO 22810: 2010. This means that they can be used for shallow dives, such as swimming in the pool or sea. Apple Watch should not be used for diving, water skiing and other sports involving diving to great depths or contact with water at high speeds.

Apple Watch battery testing was conducted by Apple in August 2019 using preproduction Apple Watch Series 5 (GPS) paired with an iPhone; all tested devices had a preliminary version of the software installed. Battery life depends on settings, usage, and many other factors; Actual operating time may not be as specified.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: